BROTHER BEAT CANCER RUN 2023

Race Day: วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

รายละเอียดกิจกรรม

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดวิ่งการกุศล Brother Beat Cancer Run 2023 วิ่งด้วยกัน สู้ด้วยกัน เส้นทางใต้สะพานพระราม 8 – คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ โดยผ่านมูลนิธิรามาธิบดีกองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม Brother Beat Cancer Run 2023 วิ่งด้วยกัน สู้ด้วยกัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ในโครงการของมูลนิธิรามาธิบดี กองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้นโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปรัชญาการดำเนินธุรกิจตามพันธสัญญาสากล (Global Charter) ของกลุ่มบริษัทบราเดอร์ ภายใต้โครงการ “Golden Ring” ของบราเดอร์สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น

ของที่ระลึก

เส้นทางการแข่งขัน

6 Km.

 • ค่าสมัคร 600 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก ถุงผ้า และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ชนะอันดับ 1-3 ชาย หญิง รับถ้วยรางวัล
 • ไม่มีการแข่งขัน สำหรับอายุเกิน 16 ปี

12 Km

 • ค่าสมัคร 700 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก ถุงผ้า และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ผู้ชนะอันดับ 1-5 ชาย หญิง ทุกกลุ่มอายุรับถ้วยรางวัล
 • ผู้สมัครในรายการ LGBTQ+ มีรางวัลการแข่งขัน Overall อันดับ 1-5

25 km.

 • ค่าสมัคร 900 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก ถุงผ้า และเหรียญที่ระลึก / เสื้อ Finisher (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ผู้ชนะอันดับ 1-5 ชาย หญิง ทุกกลุ่มอายุรับถ้วยรางวัล
 • ผู้สมัครในรายการ LGBTQ+ มีรางวัลการแข่งขัน Overall อันดับ 1-5

รางวัลและถ้วยรางวัล

ผู้ชนะการแข่งในรุ่นกลุ่มอายุ อันดับ 1-5 ชาย และ หญิง ได้รับถ้วยรางวัล

ชาย  อายุไม่เกิน 29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป

หญิง อายุไม่เกิน 29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, และ 50 ปีขึ้นไป

(ผู้ได้รับรางวัล Overall จะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลในกลุ่มอายุ)

กติกาการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล (คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภัยจากธรรมชาติ

กติกาการแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้ทุกจุดกรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 4. การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยและผู้ประท้วงต้องวางเงิน 1,000 บาท และผู้ประท้วงจะได้รับเงินคืน ถ้าการประท้วงเป็นผล
 5. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด (กำหนดเวลาผู้จัดจะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 6. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้ มีชื่อนามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานแสดง อย่างเข่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง มาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย

จุดจอดรถ

กำหนดการ

ผู้สนับสนุน

เป็นส่วนหนึ่งกับเราในการบริจาคให้แก่สังคม

ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application เท่านั้น

 

TEL : 086-389-5627
(MON – FRI  09.00 AM – 06.00 PM)
E-MAIL : [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]