BROTHER BEAT CANCER RUN 2024

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

รายละเอียดกิจกรรม

      บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดวิ่งการกุศล Brother Beat Cancer Run 2024  “วิ่งด้วยกัน สู้ด้วยกัน” เส้นทางใต้สะพานพระราม 8 – คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ โดยผ่านมูลนิธิรามาธิบดีกองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี

      กิจกรรม Brother Beat Cancer Run 2024 “วิ่งด้วยกัน สู้ด้วยกัน” ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ในโครงการของมูลนิธิรามาธิบดี กองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้นโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปรัชญาการดำเนินธุรกิจตามพันธสัญญาสากล (Global Charter) ของกลุ่มบริษัทบราเดอร์ ภายใต้โครงการ “Golden Ring” ของบราเดอร์สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น

เสื้อที่ระลึก

เสื้อ Finisher (สำหรับ 24 KM )

เหรียญที่ระลึก

กระเป๋าผ้า

โล่รางวัล

ประเภทกิจกรรม

6 Km.

ค่าสมัคร 600 บาท
สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก ถุงผ้า และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
ผู้ชนะอันดับ 1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย-หญิง รับโล่รางวัล
ไม่มีการแข่งขัน สำหรับอายุเกิน 16 ปี

12 Km

ค่าสมัคร 700 บาท
สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก ถุงผ้า และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
ผู้ชนะอันดับ 1-5 ชาย หญิง ในทุกกลุ่มอายุรับโล่รางวัล
ผู้ชนะ Overall อันดับ 1-5 ในประเภท LGBTQ+  รับโล่รางวัล

24 km.

ค่าสมัคร 900 บาท
สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก ถุงผ้า และเหรียญที่ระลึก / เสื้อ Finisher (เมื่อเข้าเส้นชัย)
ผู้ชนะอันดับ 1-5 ชาย หญิง ในทุกกลุ่มอายุรับโล่รางวัล
ผู้ชนะ Overall อันดับ 1-5 ในประเภท LGBTQ+  รับโล่รางวัล

การแบ่งกลุ่มอายุ ในการแข่งขันระยะ 12 กม. และ 24 กม.
ชาย  อายุไม่เกิน 29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
หญิง อายุไม่เกิน 29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, และ 50 ปีขึ้นไป

(ผู้ได้รับรางวัล Overall จะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลในกลุ่มอายุ)

เส้นทางวิ่ง

ดาวน์โหลดภาพถ่ายฟรี จากช่างภาพมืออาชีพ

Sweater Limited Edition

Pre Order Sweater Limited Edition   ราคา 1,290.-/ตัว

*เฉพาะผู้ที่สมัครวิ่งระยะ 6 KM , 12 KM หรือ 24 KM ก่อนเท่านั้น จึงสามารถซื้อรุ่น Limited Edition นี้ได้ (1คน/1สิทธิ์)
*หลังจากปิดรับพรีออเดอร์ ทางผู้จัดจะติดต่อนักวิ่งเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับเสื้อ “Sweater Limited Edition” โดยมีค่าจัดส่ง 60 บาท และจะจัดส่งหลังจากปิดรับพรีออเดอร์ ภายใน 45 วัน
*หมายเหตุไม่มีการจัดส่งเสื้อ “Sweater Limited Edition” ไปพร้อมกับเสื้อที่ระลึกและหมายเลข (BIB) ทุกกรณี

กติกาการสมัครและการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล (คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภัยจากธรรมชาติ

กติกาการแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้ทุกจุดกรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 4. การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยและผู้ประท้วงต้องวางเงิน 1,000 บาท และผู้ประท้วงจะได้รับเงินคืน ถ้าการประท้วงเป็นผล
 5. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด (กำหนดเวลาผู้จัดจะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 6. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้ มีชื่อนามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานแสดง อย่างเข่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง มาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย

จุดจอดรถ

กำหนดการ

เป็นส่วนหนึ่งกับเราในการบริจาคให้แก่สังคม

ผู้สนับสนุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 096-885-5609  (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 18.00 น.)
E-mail: [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]