IHG Run for Good 2024

15 กันยายน 2567
September 15th , 2024

ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
At Vachirabenjatas Park (Suan RotFai)


วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยต่างๆ
 2. รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพ
 3. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร คู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนับสนุนกลุ่ม โรงแรมในเครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล
 4. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประเภทกิจกรรมและรางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันระยะ 9 KM

ผู้ชนะในกลุ่มอายุไม่เกิน 39 ปี ประเภทชาย และ หญิง
อันดับ 1-3 รับถ้วยรางวัล และบัตรของขวัญจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ IHG

ผู้ชนะในกลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ประเภทชาย และ หญิง
อันดับ 1-3 รับถ้วยรางวัล และบัตรของขวัญจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ IHG

ของที่ระลึก

Route Map

Walk & Run 2 KM

 • Walk & Run 2 Km
  ค่าสมัคร 550 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก , กระเป๋า และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ไม่มีการแข่งขัน

Fun Run 4 KM

 • Fun Run 4 Km
  ค่าสมัคร 550 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก , กระเป๋า และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ไม่มีการแข่งขัน

9 KM

 • 9 Km (ใช้ชิพจับเวลา)
 • ค่าสมัคร  650  บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก , กระเป๋า และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • มีการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล(คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่นภัยจากธรรมชาติ

กติกา การแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้
  ทุกจุดกรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 4. การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที
 5. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการ จัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด  (กำหนดเวลาทางผู้จัด จะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 6. กรณีที่นักวิ่งไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อน ลำดับนักวิ่งที่ได้ลำดับรองลงมา มีสิทธิ์รับรางวัลแทน
 7. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้มีชื่อ-นามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานมาแสดง อย่างเช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทางมาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย
 8. นักวิ่งที่ติดอันดับและรับถ้วยรางวัลไปแล้ว หากภายหลังคณะผู้จัดการแข่งขัน ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบถ้วยรางวัล รวมถึงจะมีบทลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม

กำหนดการ

จัดโดย

ติดต่อสอบถาม การสมัครร่วมกิจกรรม
TEL : 086-389-5627
(MON–FRI  09.00 AM – 06.00 PM)
E-MAIL : [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]