ปิดกิจกรรม

KONLHEK
MINI MARATHON 2022

Race Day: 18 ธันวาคม 2565
ณ สเตเดียม วัน ซอยจุฬาฯ 5

00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2551 โดยมีบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI เป็นผู้ริเริ่ม ภายใต้ชื่อกิจกรรม SSI Mini Marathon 2008: Strength to Live เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ สวนลุมพินี ในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาของพนักงานกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากพนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า สถาบันการเงิน และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอนในปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

   ในปีนี้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) ได้ร่วมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของเมืองไทย ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูในเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาในซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) จัดขึ้น ในอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ สเตเดียมวัน (Stadium one) ซอย จุฬาฯ 5 กรุงเทพมหานคร

ของที่ระลึก

เส้นทางการแข่งขัน

Walk & Run 2 Km.

 • ค่าสมัคร 500 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ไม่มีการแข่งขัน

Micro Marathon 5 Km

 • ค่าสมัคร 500 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ไม่มีการแข่งขัน

Mini Marathon 10 km.

 • ค่าสมัคร 500 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • มีการแข่งขัน โดยผู้ชนะการแข่งขัน Overall อันดับ 1- 5 ชาย และ หญิง
 • ใช้ชิฟจับเวลา

รางวัลและถ้วยรางวัล

ผู้ชนะการแข่งขันในระยะ 10 Km. Overall อันดับ 1- 5 ชาย และ หญิง
ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลดังนี้
อันดับ 1  –  4,000  บาท
อันดับ 2 –  3,000  บาท
อันดับ 3 –  2,000  บาท
อันดับ 4 –  1,500  บาท
อันดับ 5 –  1,000  บาท

ผู้ชนะการแข่งในรุ่นกลุ่มอายุ อันดับ 1-3 ชาย และ หญิง ได้รับถ้วยรางวัล

ชาย  อายุไม่เกิน 29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป

หญิง อายุไม่เกิน 29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, และ 50 ปีขึ้นไป

(ผู้ได้รับรางวัล Overall จะไม่มีสิทธิในการรับรางวัลในกลุ่มอายุ)

กติกาการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล(คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่นภัยจากธรรมชาติ

กติกาการแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้ทุกจุดกรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 4. การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยและผู้ประท้วงต้องวางเงิน 1,000 บาท และผู้ประท้วงจะได้รับเงินคืน ถ้าการประท้วงเป็นผล
 5. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด (กำหนดเวลาผู้จัดจะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 6. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้ มีชื่อนามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานแสดง อย่างเข่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง มาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย

จุดจอดรถ

กำหนดการ

ผู้สนับสนุน

ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application เท่านั้น

Tel : 096-885-5609
(Mon – Fri  09.00 AM – 06.00 PM)
E-Mail : [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]