NITADE FUND RUN 2024

28 มกราคม 2567

ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

วัตถุประสงค์  
       เพื่อฉลองวาระมุ่งสู่ 60 ปีแห่งการก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากร จึงรวมใจนำความรู้ ความสามารถ ร่วมกันสร้างสรรค์งานที่มีความหมาย และเชิญชวนให้ทุกคน ไม่ว่าจะวิ่งหรือไม่ ได้ร่วมทำบุญ ระดมทุนให้กับ “โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” ซึ่งเป็น ทุนฉุกเฉินดูแลคนไทยเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน
       งานวิ่งที่จริงจังทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องวิ่ง “Nitade Fund Run 2024” ครั้งนี้ พี่น้องนิเทศจุฬาฯ ไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้า หรือเบื้องหลัง ร่วมจับมือกับพันธมิตร ตั้งใจมอบความสุขให้กับนักวิ่ง (และไม่วิ่ง) ทุกคนอย่างจริงจัง ให้อิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มบุญร่วมกัน

ของที่ระลึก

เส้นทาง วิ่งๆ เดินๆ

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

–   สั่งเฉพาะเสื้อที่ระลึก 460 บาท (ไม่มาร่วมกิจกรรม ) *เสื้อที่ระลึก จะจัดส่ง ในวันที่ 29 มกราคม 2567
–   แพคนักวิ่ง 760 บาท ผู้สมัครได้รับเสื้อที่ระลึก , เบอร์วิ่งและเหรียญที่ระลึก(เมื่อเข้าเส้นชัย)
อิ่มอร่อยกับอาหาร 60 เมนู และสนุกกับความบันเทิงการกุศล
–   แพคนักวิ่งแฟชั่น 1,965 บาท ( *1965 ปีเกิดคณะ) ผู้สมัครได้รับเสื้อที่ระลึก , เบอร์วิ่ง , กระเป๋า +หมวก (เข้าชุดกัน) และเหรียญที่ระลึก(เมื่อเข้าเส้นชัย) อิ่มอร่อยกับอาหาร 60 เมนู และสนุกกับความบันเทิงการกุศล

 รางวัลพิเศษ (Trophy)
–  Top Speed Male
–  Top Speed Female
–  Top Speed LGBTQ+
–  and another 7 surprise awards

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 2. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร  (มีการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้สมัคร)
 3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกรณี
 4. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 5. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 6. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่นภัยจากธรรมชาติ

กติกาการแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบการก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้ทุกจุดกรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 4. การประท้วง การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยและผู้ประท้วงต้อง  วางเงิน 1,000 บาท และผู้ประท้วงจะได้รับเงินคืน ถ้าการประท้วงเป็นผล
 5. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด (กำหนดเวลาผู้จัดจะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 6. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้ มีชื่อนามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานแสดง อย่างเข่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง มาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย

กำหนดการ

ผู้สนับสนุน

ติดต่อสอบถาม การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
TEL : 086-389-5627  (MON – FRI  09.00 AM – 06.00 PM)
E-MAIL : [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]