One WHA Run 2024

" ร่วมกันเป็นหนึ่ง เป้าหมายเดียวกัน "

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 2
ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1. เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมวิ่งครั้งแรกของ WHA Group ภายใต้ชื่อ One WHA Run 2024
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของทุกภาคส่วน อาทิเช่น ชุมชน ผู้ประกอบการ ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความหมายของ Well Being

ประเภทกิจกรรมและรางวัล

ของที่ระลึกและโล่รางวัลสำหรับผู้ชนะ

เส้นทางวิ่ง

Family Run 3 KM

ค่าสมัคร 550 บาท
สมัครเป็นทีม 3 คน ค่าสมัคร 950 บาท/ทีม (สมัครบนเวปไซต์)
สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก ถุงผ้า และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
มีการแข่งขันแบบครอบครัว 3 คน
กติกาการแข่งขันแบบครอบครัว สมาชิกในทีม 1 ใน 3 คน ต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี ร่วมทีมด้วย จึงสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้  โดยทีมผู้ชนะต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกันทั้ง 3 คน
* ครอบครัวที่เข้าเส้นชัย ชนะเลิศ 1 ทีม รับรางวัลพิเศษจาก WHA Group
** พิเศษ! ทีมครอบครัวทุกทีมรับสิทธิ์ลุ้น Lucky Draw จาก WHA Group 2 รางวัล

 

Fun Run 5 KM

ค่าสมัคร 550 บาท (ใช้ชิพจับเวลา)
สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก ถุงผ้า และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
มีการแข่งขันเฉพาะเยาวชน อายุไม่เกิน 16 ปี
ผู้ชนะ Overall ชายและหญิง อันดับ 1-5  ไดรับรางวัลดังนี้
อันดับ 1  รับโล่และเงินรางวัล    2,000 บาท
อันดับ 2  รับโล่และเงินรางวัล    1,500 บาท
อันดับ 3  รับโล่และเงินรางวัล    1,000 บาท
อันดับ 4  รับโล่และเงินรางวัล      500 บาท
อันดับ 5  รับโล่และเงินรางวัล      500 บาท

 

Mini Marathon 10 KM

ค่าสมัคร 550 บาท (ใช้ชิพจับเวลา)
สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก ถุงผ้า และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
มีการแข่งขัน
ผู้ชนะ Overall ชายและหญิง อันดับ 1-3
ได้รับรางวัล ดังนี้

อันดับ 1 รับโล่และเงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับ 2 รับโล่และเงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับ 3 รับโล่และเงินรางวัล 2,000 บาท

ผู้ชนะอันดับ 1-5 ชายและหญิง ทุกกลุ่มอายุ
ได้รับรางวัล ดังนี้

อันดับ 1  รับโล่และเงินรางวัล  1,200 บาท
อันดับ 2  รับโล่และเงินรางวัล  1,000 บาท
อันดับ 3  รับโล่และเงินรางวัล    800 บาท 

อันดับ 4-5 รับโล่รางวัล

 

การแบ่งกลุ่มอายุในการแข่งขันระยะ 10 Km

ชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี , 30 -39 , 40-49, 50-59 , 60 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี  ,30 -39 , 40-49 , 50 ปีขึ้นไป

กติกาการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล(คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่นภัยจากธรรมชาติ

กติกา การแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้
  ทุกจุดกรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 4. การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยและผู้ประท้วงต้องวางเงิน 1,000 บาท และผู้ประท้วงจะได้รับเงินคืน ถ้าการประท้วงเป็นผล
 5. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการ จัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด  (กำหนดเวลาทางผู้จัด จะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 6. กรณีที่นักวิ่งไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อน ลำดับนักวิ่งที่ได้ลำดับรองลงมา มีสิทธิ์รับรางวัลแทน
 7. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้มีชื่อ-นามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานมาแสดง อย่างเช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทางมาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย
 8. นักวิ่งที่ติดอันดับและรับถ้วยรางวัลไปแล้ว หากภายหลังคณะผู้จัดการแข่งขัน ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบถ้วยรางวัล รวมถึงจะมีบทลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม

กำหนดการ

จัดโดย

ผู้สมัครร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัทในกล่ม WHA Group  ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไข ที่ได้แจ้งไว้ภายใต้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กลุ่ม WHA Group โดยสารมารถอ่าน ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.wha-group.com/th/about/privacy-data-protection

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 096-885-5609   (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 18.00 น.)
E-MAIL : [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]