ก้าวด้วยรัก

" RUN WITH LOVE "

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ณ ใจฟ้าฟาร์ม จ. ลพบุรี

00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

รายละเอียดกิจกรรม


        “ก้าวด้วยรัก”
เป็นโครงการวิ่งภายใต้ปณิธานของหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ที่มีความประสงค์อยากให้คนไทยทุกคนได้ออกมาร่วมกันก้าวเดินด้วยความรัก เพื่อสุขภาพที่ดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ “๑ ก้าว = ๑ โอกาสของการให้” เช่นเดียวกับวัดพระบาทน้ำพุที่ได้ให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์มาตลอด 31 ปี
        โดยรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนสร้างโรงเรียนนาถะศาสตร์และอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์เด็กนักเรียนให้สามารถเป็นผู้เป็นที่พึ่งให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้

         วัตถุประสงค์
         โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ สร้างโรงเรียนนาถะศาสตร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของหลวงพ่ออลงกต เพื่อสร้างสรรค์ให้เด็กนักเรียนสามารถเป็นผู้เป็นที่พึ่งให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ ตามแบบอย่างของหลวงพ่ออลงกต และจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์เด็กนักเรียน

       “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก”  โอกาสนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นที่พึ่ง เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างและบ่มเพาะหัวใจแห่งการให้และการเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปกับโครงการก้าวด้วยรัก

 

เสื้อที่ระลึก

เหรียญ - กระเป๋าผ้า

ประเภทกิจกรรมและรางวัล

Walk 900 M. - Fun Run 5 KM

 • เดิน 900 เมตร  , เดิน-วิ่ง  5 กม.
  ค่าสมัคร 450 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก และเบอร์วิ่ง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเหรียญที่ระลึก(เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ไม่มีการแข่งขัน

Mini Marathon 10 KM

 • 10 Km – Mini Marathon  (ใช้ชิพจับเวลา)
 • ค่าสมัคร  550  บาท
 • ผู้สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก, เบอร์วิ่ง, กระเป๋าผ้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญที่ระลึก(เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • มีการแข่งขัน

Half Marathon 21 KM

 • 21 km  – Half Marathon  (ใช้ชิพจับเวลา)
 • ค่าสมัคร  650  บาท
 • ผู้สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก, เบอร์วิ่ง, กระเป๋าผ้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญที่ระลึก(เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • มีการแข่งขัน

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

 ผู้ชนะ Overall ระยะ 10 Km อันดับ 1-3 ชายและหญิง จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล
25,000 บาท , 12,500 บาท และ 7,500 บาท ตามลำดับ

ผู้ชนะ Overall ระยะ 21 Km อันดับ 1-3 ชายและหญิง จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล
50,000 บาท , 25,000 บาท และ 12,500 บาท ตามลำดับ

 ผู้ชนะในกลุ่มอายุ ระยะ 10 Km อันดับ 1-3  ชายและหญิง จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 2,000 ,  1,000 ,  500 บาท  ตามลำดับ
ผู้ชนะในกลุ่มอายุ ระยะ 21 Km อันดับ 1-3  ชายและหญิง จะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 3,000 ,  2,000 ,  1,000 บาท  ตามลำดับ

รางวัลผู้ชนะทั้งใน Overall และในกลุ่มอายุ ทุกประเภทแข่งขัน สงวนสิทธิ์สำหรับนักวิ่งสัญชาติไทยเท่านั้น

การแบ่งกลุ่มอายุชาย-หญิง ทั้ง 2 ระยะแข่งขัน แบ่งกลุ่มดังนี้
ชาย  : อายุไม่เกิน 29 ปี , 30 -39 , 40-49, 50-59 , 60 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี  ,30 -39 , 40-49 , 50 ปีขึ้นไป

รางวัลพิเศษ

– นักวิ่งแต่งตัวแฟนซี
– รางวัลพิเศษแก่นักวิ่งเยาวชน
– สุ่มรางวัลพิเศษในวันแข่งขัน
– รางวัลกิจกรรมพิเศษหน้าเพจ”งมงายสไตล์หมอบี”

*เงื่อนไขการให้รางวัล คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด*

ของที่ระลึกสำหรับผู้สมัคร VIP

VIP 1

 • เลือกร่วมการแข่งขันได้ในทุกระยะ
 • ค่าสมัคร 2,000 บาท
 • ผู้สมัครร่วมกิจกรรมได้รับเสื้อวิ่งที่ระลึก, เบอร์วิ่ง และกระเป๋าผ้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเหรียญที่ระลึก( และเสื้อ Finisher เมื่อสมัครวิ่ง ระยะ 10 Km หรือ 21 Km ) เมื่อเข้าเส้นชัย
 • รางวัลพิเศษอื่นๆ ภายในวันงาน

VIP 2

 • เลือกร่วมการแข่งขันได้ในทุกระยะ
 • ค่าสมัคร 3,500 บาท 
 • ผู้สมัครร่วมกิจกรรมได้รับเสื้อวิ่งที่ระลึก, เบอร์วิ่ง และกระเป๋าผ้า
 • พิเศษสุดสำหรับผู้สมัครประเภท VIP 2  จะได้รับหมวกทูตธรรม, Figure Limited Edition หลวงพ่ออลงกต และ หมอบี ทูตธรรมพร้อมลายเซ็น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเหรียญที่ระลึก( และเสื้อ Finisher สำหรับ สมัครวิ่ง ระยะ 10 Km หรือ 21 Km ) เมื่อเข้าเส้นชัย
 • รางวัลพิเศษอื่นๆ ภายในวันงาน

เส้นทางเดิน-วิ่ง

กติกาการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล(คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น จากภัยธรรมชาติ

กติกา การแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้ ทุกจุดกรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 4. การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยและผู้ประท้วงต้องวางเงิน 1,000 บาท และผู้ประท้วงจะได้รับเงินคืน ถ้าการประท้วงเป็นผล
 5. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการ จัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด  (กำหนดเวลาทางผู้จัด จะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 6. กรณีที่นักวิ่งไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อน ลำดับนักวิ่งที่ได้ลำดับรองลงมา มีสิทธิ์รับรางวัลแทน
 7. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้มีชื่อ-นามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานมาแสดง อย่างเช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทางมาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย
 8. นักวิ่งที่ติดอันดับและรับถ้วยรางวัลไปแล้ว หากภายหลังคณะผู้จัดการแข่งขัน ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบถ้วยรางวัล รวมถึงจะมีบทลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม

กำหนดการ

 • บริการนักวิ่ง
  –  สถานที่จอดรถ : ภายในบริเวณใจฟ้าฟาร์ม
  –  จุดกางเต็นท์  : รอบอ่างเก็บน้ำในใจฟ้าฟาร์ม มีจุดกางเต็นท์รองรับได้ประมาณ 100 เต็นท์
  ( นักวิ่งนำเต็นท์และเครื่องนอนมาเอง )
 • แนะนำที่พัก
  –  โรงแรมใจฟ้าฟาร์ม
  –  บ้านในฝันรีสอร์ท
  –  แพร รีสอร์ต อ่างซับเหล็ก
  –  ลติชา รีสอร์ท
  –  Prapavee Resort
  –  บ้านหมอนอิง
  –  โรงแรมโอทู ลพบุรี ( O2 Hotel Lopburi )
  –  ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท
  –  โรงแรมเคอร์ฟิว ( CURFEW Boutique Hotel Lopburi )
  –  PAKLOP RESORT
 • อาหารสำหรับนักวิ่ง
  –  มีการจัดโรงทานมหาทาน โดยมีร้านอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 100 ร้านค้า เนื่องในโครงการมหาทานของหลวงพ่ออลงกต มาให้บริการนักวิ่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดวัน
 • กิจกรรมอื่นๆ
  –  การแข่งขันฟุตบอลนานาชาติรุ่นอาวุโส ในวันที่ 1 – 9 ธันวาคม  ที่ใจฟ้าฟาร์ม  ลพบุรี
  –  การออกบูธร้านค้า Sponsor ของโครงการก้าวด้วยรักในวันที่ 4-5 ธันวาคม ที่ใจฟ้าฟาร์ม  ลพบุรี
  –  นำเที่ยวชมใจฟ้าฟาร์มลพบุรี เวลา 16:00 น. ในวันที่  4-5 ธันวาคม ที่ใจฟ้าฟาร์ม ลพบุรี  โดยทีมงานนาถะ
  –  คอนเสิร์ตจากวัดพระบาทน้ำพุ
  –  ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดหรรษาและพร้อมรับรางวัลพิเศษ ในวันที่  4 ธันวาคม ที่ใจฟ้าฟาร์ม ลพบุรี  โดยทีมงานนาถะ
 • หมายเหตุ
  หากผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดไม่สะดวกในส่วนของค่าใช้จ่ายในการสมัคร
  สามารถเขียนจดหมายส่งความประสงค์ผ่านทาง  E-mail :
  [email protected]
    เพื่อให้ทีมผู้จัดงานพิจารณาได้ 

จัดโดย

ติดต่อสอบถาม การสมัครร่วมกิจกรรม
TEL : 086-389-5627  (MON – FRI  09.00 AM – 06.00 PM)
E-MAIL : [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]