ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application

ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ RunLah

Ratchalothorn Mini-Half Marathon 2023
รัชชโลทร มินิ - ฮาล์ฟ มาราธอน

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร
ต. เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

00วัน
00ชั่วโมง
00นาที
00วินาที

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคของนักท่องเที่ยวในประเทศ
 2. สร้างสรรค์ Event เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นสินค้าพร้อมขายในอนาคต
 3. เพื่อสร้างกิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองกีฬา Sport Tourism ในจังหวัดชลบุรี

ของที่ระลึก

เส้นทางการแข่งขัน

Fun Run 5 KM

 • Fun Run 5 KM
  ค่าสมัคร 500 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก  และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)
 • ไม่มีการแข่งขัน

Mini Marathon 10.5 KM

 • 10.5 KM  ใช้ชิพจับเวลา
 • ค่าสมัคร 600 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

Half Marathon 21 KM

 • 21 KM ใช้ชิพจับเวลา
 • ค่าสมัคร 700 บาท
 • สมัครร่วมกิจกรรมรับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก-เสื้อ Finisher (เมื่อเข้าเส้นชัย)

 

ประเภทกิจกรรมและรางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

รางวัลผู้ชนะ ชาย-หญิงในแต่ละประเภท (10.5 KM และ 21 KM)
ผู้ชนะโอเวอร์ออล อันดับ 1-3  ได้รับถ้วยและเงินรางวัล 6,000 , 4,000 , 3,000 บาทตามลำดับ
ผู้ชนะในทุกกลุ่มอายุอันดับ 1-3  ได้รับโล่และเงินรางวัล  2,000 , 1,500 , 1,000 บาทตามลำดับ

การแบ่งกลุ่มอายุชาย-หญิง ทั้ง 2 ระยะแข่งขัน
ชาย    อายุไม่เกิน 29 ปี , 30 -39 , 40-49, 50-59 , 60 ปีขึ้นไป
หญิง   อายุไม่เกิน 29 ปี  ,30 -39 , 40-49 , 50 ปีขึ้นไป

กติกาการแข่งขัน

กติกาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สงวนสิทธิ์การสมัครหนึ่งบุคคล (คนเดียวกัน) ต่อหนึ่งรายการ
 2. ห้ามใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 4. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
 6. ไม่มีการรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ (Race Pack) ในวันแข่งขัน
 7. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่นภัยจากธรรมชาติ

กติกาการแข่งขันและการรับรางวัล

 1. นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทตามที่คณะผู้จัดกำหนดไว้
 2. นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ที่กำหนดไว้ทุกจุด  กรณีที่วิ่งลัดหรือออกนอกเส้นทาง คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
 4. การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยและผู้ประท้วงต้องวางเงิน 1,000 บาท และผู้ประท้วงจะได้รับเงินคืน ถ้าการประท้วงเป็นผล
 5. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการ จัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด  (กำหนดเวลาทางผู้จัด จะติดไว้ ณ จุดรายงานตัว)
 6. กรณีที่นักวิ่งไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อน ลำดับนักวิ่งที่ได้ลำดับรองลงมา มีสิทธิ์รับรางวัลแทน
 7. การแสดงรายงานตัวเพื่อรับรางวัล จำเป็นต้องแสดง BIB ถูกต้องตามที่สมัครไว้มีชื่อ-นามสกุล ถูกต้องตาม บัตรประชาชน และผู้ชนะต้องนำหลักฐานมาแสดง อย่างเช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทางมาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย
 8. นักวิ่งที่ติดอันดับและรับถ้วยรางวัลไปแล้ว หากภายหลังคณะผู้จัดการแข่งขัน ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริต ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบถ้วยรางวัล รวมถึงจะมีบทลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคม

กำหนดการ

จัดโดย

ติดต่อสอบถาม การสมัครร่วมกิจกรรม
TEL : 086-389-5627
(MON – FRI  09.00 AM – 06.00 PM)
E-MAIL : [email protected]

ShutterRunning (2014) Co., LTD.

the Full service of running event management by a professional organizing team
7 Market Today Project กรุงเทพกรีฑา7 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240.
TEL : 096-885-5609, 086-389-5627
( Mon – Fri 09.00 AM – 06.00 PM )
EMAIL : [email protected]